Skip to main content

6 Courses

Sekularisme dan Orientalisme
Islamic Studies
Preview Course

Islamic Studies

Sekularisme dan Orientalisme

Kursus ini memperkenalkan pelajar mengenai aliran-aliran pemikiran dalam sekularisme dan pertentangannya dengan Islam. Ia meliputi definisi sekularisme, sejarah awal, manhaj, asas pemikiran dan sikap terhadap Islam. Asas pemikiran sekularisme yang dibincangkan dalam kursus ini meliputi liberalisme, humanisme, rationalisme, human right, pluralisme dan demokrasi. Kursus ini juga membincangkan orientalisme meliputi asas pemikiran dan perkembangan awalnya hingga masa kini. Ia turut menyentuh perancangan terbaharu mereka terhadap Islam yang dikenali sebagai new orientalisme menerusi dasar campur tangan kuasa besar dunia terhadap dunia ketiga. Ia membincangkan serangan mereka terhadap Islam secara pemikiran dan tanggapan mereka terhadap al-Qur’an, al-sunnah, sejarah, tasawwuf dan lain-lain. Pelajar akan didedahkan dengan cara untuk mengenal pasti pemikiran moden yang menyeleweng dan cara menjawabnya


Maqasid Syariah
Islamic Studies
Preview Course

Islamic Studies

Maqasid Syariah

Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan mengenai matlamat-matlamat di sebalik perundangan dan hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Islam. Kursus ini akan membicarakan mengenai definisi maqasid syariah, pembahagiannya dan metod penetapannya. Kursus ini pada akhirnya akan membincangkan dengan terperinci mengenai matlamat-matlamat utama perundangan Islam dalam menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Penguasaan terhadap maqasid syariah ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi menilai aktiviti yang dilaksanakan dalam kehidupan seharian supaya bersesuaian dengan maqasid syariah. 


MEDIA ISLAM & TEKNOLOGI
Islamic Studies
Preview Course

Islamic Studies

MEDIA ISLAM & TEKNOLOGI

Advokasi Pembendungan Perkahwinan Kanak-kanak
Islamic Studies
Preview Course
Jihad Menurut al-Quran dan al-Sunnah
Islamic Studies
Preview Course
Zakat
Islamic Studies
Preview Course

Islamic Studies

Zakat